CERC UBB 2015-2016        CERC UTCN 2015        

miercuri, 19 decembrie 2012

Diverse

 1. Se citeşte numărul întreg z. Să se scrie z ca sumă de două numere prime. (ex: n=10 => 3+7, 5+5)
 2. Se citeşte numărul natural n. Să se scrie n ca sumă de numere naturale consecutive. (ex: n=15 => 1+2+3+4+5, 4+5+6, 7+8)
 3. Se citeşte numărul întreg z. Afişaţi cel mai mic număr prim mai mare sau egal cu z. (ex: z=20 => 23)
 4. Se citeşte numărul întreg z. Afişaţi, dacă este posibil,  cel mai mare număr al şirului 1, 1, 2, 3, 5, 8, … mai mic sau egal cu z. (ex: z=20 => 13)
 5. Se citeşte numărul natural n. Afişaţi cel mai mic număr natural mai mare sau egal cu n care are suma cifrelor un număr prim. (ex: n=392 => 395 obs. 3+9+5=17 care este un număr prim)
 6. Se citeşte numărul natural n. Câte cifre zero se găsesc la coada numărului 1∙2∙…∙n.
 7. Se citesc numerele naturale nenule a, b, k. Afişaţi primele k cifre zecimale ale numărului real a/b. (ex: a=10, b=8, k=2 =>25 obs. 10:8=1.25)
 8. Se citeşte numărul natural n. Verificaţi dacă reprezentarea lui n în baza doi este un num prim. (ex: n=12 =>1100 care NU este număr prim)
 9. Se citeşte numărul natural n. Afişaţi, în ce ordine doriţi, toate submulţimile nevide ale mulţimii {1, 2, …, n}. (ex: n=3 => 1, 2, 3, 12, 13, 23, 123)
 10. Se citeşte numărul natural n format din cel puţin două cifre. Afişaţi cele mai mari două cifre, nu neapărat distincte, din componenţa lui n. (ex: n=10928 =>9, 8)
 11. Se citeşte numărul natural n. Afişaţi toate tripletele de numere naturale a, b, c, 0<a<b<c<n cu proprietatea că a2+b2=c2. (ex: n=20 => 3, 4, 5 / 5, 12, 13 / 6, 8, 10 / 8, 15, 17 / 9, 12, 15)
 12. Se citeşte numărul natural n. Afişaţi cel mai mic număr natural nenul care are exact n divizori proprii (divizori diferiţi de 1 şi n).  (ex: n=6 => 24)
 13. Se dau numerele naturale a şi b. Verificaţi dacă a este prefix al lui b. (ex: a=12 şi b=12302 => DA, a=12 şi b=41203 => NU)
 14. Se dau numerele naturale a şi b. Verificaţi dacă a este conţinut în b. (ex: a=12 şi b=41203 => DA)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu